Teams

Georgia Georgia
Gibraltar Gibraltar
Spain Spain
Portugal Portugal
Serbia Serbia
Norway Norway
Slovenia Slovenia
Sweden Sweden
Israel Israel
Iceland Iceland
Albania Albania
Russia Russia
Northern Ireland Northern Ireland
Greece Greece
Bulgaria Bulgaria
North Macedonia North Macedonia
Czech Republic Czech Republic
Switzerland Switzerland
Croatia Croatia
Austria Austria
France France
Denmark Denmark
Belgium Belgium
Netherlands Netherlands
Slovakia Slovakia
Belarus Belarus
Poland Poland
Wales Wales
Latvia Latvia
Andorra Andorra
Scotland Scotland
Armenia Armenia
Hungary Hungary
England England
Lithuania Lithuania
Luxembourg Luxembourg
Finland Finland
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
Montenegro Montenegro
Romania Romania
Ireland Ireland
Ukraine Ukraine
Turkey Turkey
Faroe Islands Faroe Islands
Italy Italy
Germany Germany
San Marino	San Marino
Malta Malta
Kosovo Kosovo
Liechtenstein Liechtenstein
Azerbaijan Azerbaijan
Cyprus Cyprus
Estonia	Estonia
Kazakhstan Kazakhstan
Moldova Moldova